Wystawa Flipside, Hotel Selfridges, Londyn

Dla naszego klienta z Londynu, na potrzeby wystawy Flipside w Hotelu Selfridges, wykonaliśmy okrągłe drzwi oraz ścianę działową z betonu architektonicznego. Drzwi prowadziły gości do ciemnego tunelu, który z kolei prowadził do wnętrza hotelu z umieszczonymi eksponatami. Wewnątrz budynku stare schody z balustradami z kutego żelaza były idealnym partnerem dla betonowej ściany.