Budynek użyteczności publicznej „AnSfera” w Dębicy

Pracownia Projektowa „Bena”
Fot. Daniel Taler