Ansfera – Dębica, Poland

Pracownia Projektowa „Bena”
Fot. Daniel Taler