Ansfera – Dębica, Polen

Pracownia Projektowa „Bena”
Fot. Daniel Taler