CENTRUM WIEDZY

Dane techniczne betonu GRC

PARAMETR JEDNOSTKA METODA NATRYSKOWA METODA MIESZANKI ODLEWANEJ BETON TRADYCYJNY
Zawartość włókna szklanego w masie betonu % 5 3 0
Gęstość w stanie suchym g/cm3 1,8-2,2 1,8-2,0 2,2-2,5
Przewodność cieplna W/m*K 0,9-1,5 0,9-1,5 1,0-1,6
Rozszerzalność cieplna X10 -6/°C 7-12 7-12 10-14
Mrozoodporność Cykl 150 150 <100
Tłumienie dźwięków (płaska płyta 9,3 mm) dB 31,2 31,2 31,2
Rozciąganie
Naprężenie niszczące (UTS) MPa 8-11 4-7 1-5
Granica proporcjonalności (BOP) MPa 5-7 4-6 1-4
Zginanie
Naprężenie niszczące (MOR) MPa 20-30 10-14 3-6
Granica proporcjonalności (LOP) MPa 7-13 5-8 2-3
Moduł Younga GPa 15-25 13-21 27-35
Ścinanie
Ścinanie MPa 8-11 4-7 3-5
Wytrzymałość na ściskanie MPa 50-80 40-60 15-60
Udarność kJ/m2 10-25 10-15 0,05
Moduł sprężystości GPa 10-20 10-20 20-40
Skurcz suszenia % 0,6-1,2 0,1-0,2 0,8-1,8